خانه / ATHENE Lighting Switch Sockets Collection

ATHENE Lighting Switch Sockets Collection

ATHENE Lighting Switch Sockets Collection

کلید خانه هوشمند iluxus
Krepis Collection

از اشکال طراحی شده ظریف یا خطوط تیز ترکیب می شود. این طراحی خاص، ارتفاع 4 میلی متر که برگرفته از مفاهیم خاص معماری می باشد را داراست.

کلید خانه هوشمند iluxus
Radius Collection

Radius ظرافت خطوط طراحی منحنی را منعکس می کند، مفهومی منحصر به فرد را برای یک طراحی تمام عیار ارائه می دهد.

کلید هوشمند iluxus

button

HERA

کلید هوشمند iluxus

button

PERISTYL

کلید هوشمند iluxus

button

CELLA

کلید هوشمند iluxus

button

ODEON

ATHENE Lighting Switch Sockets Combinations

پریز خانه هوشمند iluxus
پریز خانه هوشمند iluxus
پریز iluxus

Antique Bronze

Single plate Universal Socket

Dore

Double plate with two Universal Sockets

White

Triple Plate with two Universal Sockets and USB Sockets

پریز iluxus

Anthracite

Quadruple Plate with two Universal Sockets, Data Sockets and USB Sockets

ATHENE Lighting Switch Sockets Dimensions & Colors

تجهیزات iluxus

68×75 mm

تجهیزات iluxus

85×85 mm

تجهیزات خانه هوشمند iluxus

85×155,5 mm

تجهیزات iluxus

85×226 mm

خانه هوشمند iluxus

85×296,5 mm

خانه هوشمند iluxus

85×367 mm

Classic Color Series

فریم iluxus

برای بازگشت به صفحه iluxus روی اینجا کلیک نمایید.