هوشمند سازی دامداری

دامداری یکی از صنایع مهم در ایران می باشد.

هوشند سازی دامداری برای تسریع در انجام کارها و حذف خطاهای انسانی و افزایش بهره وری بسیار ضروری است.

در یک گاوداری هوشمند واکسیناسیون گاوها، تا ساعت مصرف علوفه و آب و استفاده از کارت های RFID و … همگی طبق نظمی خاص و در جهت سریع تر انجام شدن کارها صورت می گیرد.

هوشمند سازی دامداری فقط مخصوص هوشمند سازی گاودای ها نمی شوذ.

شما می توانید مرغداری ها و محل زندگی گوسفندان و بزها که در مکان های سقف دار و پوشیده انجام می گیرد را هوشمند سازید.

شما از طریق هوشمند سازی دامداری علاوه بر کنترل حیوانات می توانید روی تهویه، دما، رطوبت، سلامتی دام و مانیتورینگ وسیستم های ایمنی و امنیتی نظارت داشته باشید.