هوشمند سازی دانشگاه ها امری ضروری در دنیای تکنولوژی امروزی می باشد.

دیگر دانشجویان نمی توانند تمام وقت خود را صرف نوشتن مواردی که استاد روی تخته می کند، بکنند.

زیرا کوچکترین وقتی که برای نوشتن هدر رود باعث می شود دانشجویان نسبت به رقبا عقب بمانند.

به طور قطع می توان گفت که قریب به 80 درصد وقت دانشجو به خاطر نوشتن هدر می رود.

از مهم ترین موارد در هوشمند سازی کلاس های دانشگاه، تخته های هوشمند می باشد.

تخته هایی که بعد از اموزش می توانید از آن یک کپی برای دانش پژوهان به اشتراک بگذارید.

اجرای هوشمند سازی دانشگاه با صرف هزینه ای بسیار کم و قابل درک میسر می باشد.

مرکز هوشمند سازی آرات به عنوان یکی از نمایندگان در حوزه هوشمند سازی دانشگاه در ایران مشغول به فعالیت می باشد.