همیشه انسان ها دارای خطاهایی در محاسبات و کارهایی که باید با دقت انجام گیرد هستند.

یکی از عواملی که باعث شده تکنولوژی هوشمند سازی تا این حد پا گیرد، حذف خطاهای انسانی بوده است.

یکی از مکان های مهم هر شرکت و هر کارخانه ای انبار آن می باشد.

زیرا انبارهایی بزرگ و شلوغ که پیدا کردن اجناس در آن بسیار سخت می باشد.

و کافی است نیروی قبلی انبار اخراج و یا بازنشسته شود مشکلات دو چندان خواهد شد.

ولی هوشمند سازی انبار دقیقا تمامی این مشکلات را حذف کرده است.

شما در یک سبک انبارداری پیشرفته، تمامی محصولات ورودی و خروجی اطلاع رسانی و چک می شوند.

همچنین جایگذاری تمامی این دیوایس ها در سیستم موجود می باشد و با یک جستجوی ساده در سیستم می توان جای آن ها را پیدا کرد.