توسعه فناوری و تکنولوژی همیشه در جهت آسان نمودن کارها و افزایش بهره وری می باشد.

یکی از بهترین تکنولوژی هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته، هوشمند سازی می باشد.

یکی از مهم ترین مکان هایی هم که نیاز به هوشمند سازی در آن حس می شود بیمارستان ها هستند.

در یک بیمارستان هوشمند، بسیاری از کارها به صورت هوشمند انجام می گیرد.

شاید کوچک ترین قابلیت ها در هوشمند سازی بیمارستان بتوان به روشنایی، تهویه، صرفه جویی انرژی و … اشاره کرد.

در یک بیمارستان هوشمند ارتباط بین پرسنل بیمارستان و بیماران به آسانی انجام می گیرد.

همچنین تمامی نیازهای بیمار به صورت هوشمند و سر تایم مشخص اطلاع رسانی می شود.

هوشمند سازی اتاق عمل از دیگر ملزومات در بیمارستان ها است.

بیمارستان که همیشه سر و کار با جان مردم دارد باید به دنبال بهترین راه ها برای حذف خطاهای انسانی و اشتباهات جبران نکردنی باشد.

مراکز درمانی و کادر پزشکی و بیماران باید همیشه دنبال راهی برای سهولت در ارتباط با یکدیگر باشند.