هوشمند سازی به معنای یکپارچه سازی محصولات هوشمند یک ساختمان تحت پروتکلی خاص می باشد.

این هوشمند سازی برای افزایش امنیت و ایمنی و آسایش انجام می گیرد.

هوشمند سازی به دو روش بیسیم و سیمی انجام می شود.

از معروف ترین پروتکل های بیسیم:

پروتکل خانه هوشمند Wifi
پروتکل خانه هوشمند Zigbee
پروتکل خانه هوشمند Z-wave
پروتکل خانه هوشمند Bluetooth

تجهیزات خانه هوشمند بیسیم در انواع مختلف و برندهای خاص که هر کدام تحت پروتکلی خاص می باشند تولید می شود.

از بهترین محصولات تحت پروتکل Zigbee‌ می توان به محصولات خانه هوشمند Wulian اشاره کرد.

همچنین از بهترین ها تحت پروتکل Z-wave، تجهیزات خانه هوشمند بیسیم Zipato می باشد.