یکی از مکان هایی که همیشه باید خود را با پیشرفت علم و نوآوری وفق دهند، اماکن مذهبی می باشند.

یکی از این اماکن مذهبی مهم برای مسلمانان، مساجد می باشند.

در یک مکان مذهبی هوشمند تمامی فریضه های مذهبی به صورت هوشمند انجام می گیرد.

یکی از مهم ترین مواردی که اسلام همیشه مسلمانان را از آن نهی می کند اصراف می باشد.

در یک مسجد هوشمند، انرژی به طور کاملا صحیح مصرف و مدیریت می شود و مانع از هرگونه اصراف می گردد.

علاوه بر مصرف درست انرژی، فرایض مذهبی مانند اذان، دعای ندبه و زیارت عاشورا و … به طور کاملا اتوماتیک و هوشمند اجرا می گردد.

دستگاه های اذان گوی دیجیتال مبتنی بر سیستم IOT برای انجام اتوماتیک این برنامه ها بسیار کارآمد هستند.

یک عدد دستگاه اذان گوی دیجیتال، سیستم صوتی با کیفیت های مختلف و متنوع، روشنایی اتوماتیک و … همگی می توانند در یک مسجد هوشمند اجرا گردد.