هوشمند سازی به معنای ایجاد هماهنگی بین تجهیزات یک ساختمان تحت پروتکلی خاص می باشد.

این هماهنگی در راستای افزایش امنیت،‌ ایمنی، مدیریت قسمت های مختلف خانه توسط گوشی و افزایش آسایش و راحتی می باشد.

در حالت کلی تجهیزات خانه هوشمند در سه دسته سنسورها و ورودی ها، فعال کننده ها و خروجی ها و رابط کاربری قرار می گیرند.

برای داشتن یک خانه و ساختمان هماهنگ و یکپارچه باید قطعات خانه هوشمند به درستی و طبق قوانین خاصی نصب و طراحی شوند.

خانه ای که در آن سیستم های روشنایی، سرمایش و گرمایش، ایمنی و امنیتی، سیستم موتورخانه، باغداری و آبیاری هوشمند همگی بهم مرتبط هستند.

به طور مثال وقتی سنسور حضور شخص هشدار حرکت شخصی را داد سریعا دوربین ها و قفل درب و سنسورهای درب و پنجره شروع گزارش می کنند.

این است یک خانه تمام هوشمند که کاملا در اختیار فرامین شماست.