هوشمند سازی ساختمان تحت پروتکل ها و روش های بسیاری انجام می گیرد.

معمولا بیشتر تجهیزات خانه هوشمند ساخت خارج می باشند.

ولی طی سالیان اخیر تولید کنندگان تجهیزات الکترونیکی وارد عرصه ساخت تجهیزات خانه هوشمند شده اند.

تجهیزاتی که در هم شامل تجهیزات بیسیم و هم شامل تجهیزات سیمی می شود.

همچنین قیمت خانه هوشمند ایرانی تقریبا یک چهارم قیمت خانه ای به وسیله تجهیزات خارجی با همان کیفیت می شود.

از بهترین تجهیزات خانه هوشمند ایرانی در تجهیزات KNX می توان به محصولات خانه هوشمند کوباکو اشاره کرد.

و از بهترین تجهیزات خانه هوشمند بیسیم ایرانی می توان به تجهیزات خانه هوشمند مکسرون اشاره نمود.