ساختمان ها به دو روش بی سیم و با سیم هوشمند سازی می شوند.

تحت هر کدام از این روش ها پروتکل ها خاصی وجود دارد.

پروتکل خانه هوشمند با سیم: پروتکل KNX، پروتکل X10، پروتکل BUS‌ و …
پروتکل خانه هوشمند بی سیم: پروتکل Zigbee، پروتکل Wifi، پروتکل Z-Wave‌ و …

خانه هوشمند بی سیم به روشی از هوشمند سازی گفته می شوذ که در آن از کابل یا سیم انتقال دیتا جهت برقراری ارتباط استفاده نمی شود.

البته در هر دو روش بی سیم و سیمی از سیم برق جهت برق رسانی استفاده می شود ولی تفاوت در طریقه انتقال دیتا می باشد.

موارد قابل کنترل در ساختمان هوشمند:

سیستم روشنایی
سیستم امنیتی و حفاظتی
سیستم صوتی هوشمند
سیستم های سرمایشی و گرمایشی
موتورها
سیستم کشاورزی و فضای سبز و آبیاری
نظارت و مانیتورینگ
ریموت