هوشمند سازی یک ساختمان به دو روش کلی صورت می گیرد:

روش سیمی و روش بیسیم

هر یک از این روش ها پروتکل های خاص خودش را داراست:

پروتکل های روش سیمی: پروتکل knx، پروتکل S-Bus و …
پروتکل های روش بیسیم: پروتکل zigbee، پروتکل Z-wave، Wifi و …

هر یک از این پروتکل ها تجهیزات خاص و ویژگی های خاص خود را دارد.

از مهم ترین ویژگی های پروتکل خانه هوشمند zigbee، امنیت بالای این پروتکل می باشد.

پروتکل zigbee در سال 2002 طراحی و ثبت شد.

از مهم ترین مزایای این سیستم توان مصرفی بسیار پایین و استفاده از باطری در بسیاری از قطعات می باشد.

یک پروتکل باز می باشد و همین باعث می شود تا تعداد دستگاه هایی که می توانند به آن وصل شوند بسیار زیاد باشد.

پروتکل Zigbee دارای ورژن های متفاوتی می باشد. که ورژن 3 آن دارای قابلیت اتصال به بقیه ورژن های zigbee را دارد.