هوشمند سازی به معنای یکپارچه سازی تجهیزات الکترومکانیکی در راستای اهدافی خاص می باشد.

از جمله مهم ترین این اهداف خاص می توان به حذف خطاهای انسانی و افزایش بهره وری و جلوگیری از هدر رفت انرژی دانست.

یکی از مهم ترین مکان هایی که در آن کنترلی روی مصارف انرژی انجام نمی گیرد ادارات و سازمان ها می باشند.

هوشمند سازی ساختمان اداری و سازمان ها یکی از موثر ترین راه ها برای کنترل مصرف انرژی می باشد.

به طور مثال اگر در اتاقی به مدت 10 دقیقه تحرکی در آن دیده نشود لامپ ها به صورت خودکار خاموش می شوند.

سیستم سرمایش و گرمایش بعد از پایان ساعت کاری و به محض اینکه سنسور حضور کسی را در اتاق حس نکرد خاموش می شود.