هوشمند سازی کشاورزی

ریشه ی پیدایش تکنولوژی هوشمند سازی، جلوگیری از مصرف نادرست انرژی می باشد.

سیستم هایی که به طور کاملا هوشمندانه مصرف انرژی های برق و آب را مدیریت می کنند.

این مدیریت به گونه ای کنترل می شود که باعث افزایش بهره وری در صنایع نیز باشد.

هوشمند سازی برای ساختمان ها و صنایع از محبوب ترین ها هستند.

هوشمند سازی صنایع کشاورزی که با توجه به کمبود آب در کشوری مانند ایران بسیار کارآیی دارد.

هوشمند سازی کشاورزی شامل موارد بسیار مختلفی می شود

هوشمند سازی مصرف درست برق برای چاه ها و پمپ های آب و باد
هوشمند سازی آبیاری
هوشمند سازی گلخانه ها
هوشمند سازی تمامی مزارع و استفاده از وسایل مکانیکی

این هوشمند سازی علاوه بر مصرف درست انرژی باعث افزایش بهره وری و حذف خطاهای انسانی نیز می شود.

مطمئنا شمابه دنبال سیستمی که به شما میزان مصرف انرژی و تولید محصولات را اعلام کند بسیار علاقه دارید.

همچنین این سیستم با توجه به شناخت گیاهان و میزان رطوبت خاک، آبی به اندازه به گیاهان می رساند.

زیرا آب بیشتر باعث رویش علف های هرز و آب کمتر باعث خشکی گیاهان می شود.

هوشمند سازی گلخانه

مشاوره و فروش محصولات هوشمند سازی گلخانه

مرکز هوشمند سازی آرات ارائه دهنده تجهیزات هوشمند سازی گلخانه در ایران می باشد. هوشمند سازی گلخانه امری ضروری برای کسب و کار شما می باشد تا تلاش و هزینه…